Kovové štítky

Pre označenie strojov, lisov, manipulačných zariadení a iných súčastí výroby, kde je potrebné označenie na odolnom materiály navrhujeme označenie kovovými štítkami