Označenia a pomôcky

Vo výrobe, prípadne v inej forme organizácie, sú pre skvalitnenie procesu často potrebné rôzne označenia, prípadne pracovné pomôcky, ktoré urýchľujú a sprehľadňujú celý proces.