Plastiky

V našej agentúre vyrábame aj plastiky, ktoré sú vhodnou formou označenia historických objektov, prípadne inštitúcií a podobne.