Scénografia

Okrem klasických riešení, na ktoré ste zvyknutí v iných agentúrach, ponúkame okrem výroby erbov, medailí a insígnií aj prípravu scénických riešení pre plesy, stretnutia a iné typy podujatí.