Svetelná reklama

Svetelná reklama je formou realizácie, ktorú asi nie je potrebné bližšie popisovať.
Výhodou je jej plasticita a sústavná viditeľnosť.