Upozornenia

Niekedy je potrebné pracovníkov a iné osoby, ktoré sa vo výrobe nachádzajú, upozorniť, vystíhať alebo inak informovať o určitých procesoch a skutočnostiach.