Veľkoplošné označenia

Pod veľkoplošnými označeniami rozumieme riešenia, ktoré rozmerovo presahujú bežný formát.